مادران صلح ایران کشتار فلسطینیان توسط دولت بنیاد گرای اسرائیل را محکوم می کنند!

  • جمعه, 03 مرداد 1393

خدا  برای هیچ مادری نیاورد روزی که ببیند فرزند بی گناهش را زنده زنده در آتش بسوزانند. این دعای مادر رنجدیده و سوگوار و در عین حال صلح دوست فلسطینی به هنگام بوسه زدن بر پیکر سوخته فرزند نوجوانش بود.

مردم جهان این روزها بار دیگر شاهد  تهاجم و کشتار وحشیانه فلسطینیان به دست دولت دست راستی و بنیادگرای اسرائیل هستند. دولتی که بویی از رحم و شفقت نبرده و کینه توزانه کمین کرده و بهانه تراشی می کنند تا مردم فلسطین را از سرزمین مادری شان فراری دهد. بنیاد گرایان اسرائیلی که سرمایه های اقتصادی وسیاسی اسرائیل را در انحصار خود دارند خواهان صلح همه جانبه و عادلانه و پایدار نیستند و دولت  دست راستی اسرائیل هم حمایت از امنیت این  دسته و باند اندک اما پر قدرت را در دستور کار خویش قرار داده و به هیچ یک از تعهدات و توافقنامه هایی که زیر فشار صلح خواهان فلسطینی اسرائیلی  در اسلو و شرم اشیخ و واشنگتن و بیت المقدس امضا کرده نیز پایبند نمانده و نیست! این دولت  بنیادگراست زیرا خود را نماینده قدرت و قوم برگزیده خدا در سراسر جهان می داند. اسرائیل تنها کشوری در جهان است که مرز ندارد. زیرا بنیادگرایان اسرائیلی خود را قوم برگزیده جهان می دانند. از بدو تشکیل دولت اسرائیلی در فلسطین اشغالی تا کنون هیچ یک از دول اسرائیلی  حتی حاضر به پذیرش مرزهای ظاهرا مورد توافق خویش با مردم فلسطین و جهان نیز نشده اند. زیرا آنان خواهان سلطه اقتصادی سیاسی بر سراسر جهان هستند. بنیاد گرایان اسرائیلی از پذیرفتن هرگونه مرزهای قانونی و اخلاقی و عرفی سر باز می زنند تا بتوانند به بهانه برقراری امنیت خویش کار نسل کشی فلسطینیان را یکسره سازند. در حالی که مردم ستم کشیده فلسطینی با واقع بینی عمیقی به این باور رسیده اند برای تحکیم زندگی و زیست شرافتمندانه و ایمن باید با مسالمت و مدارا و بر اساس صلح و عدالت در کنار مهاجران زندگی کنند.هم چنانکه پیش از ورود بنیاد گرایان جنگ طلب؛ طی هزاران سال قرون و اعصار گذشته اقوام و ادیان مسیحی و مسلمان و یهودی در سرزمین زیبای فلسطین  در کنار هم با احترام و دوستی متقابل زندگی می کردند و معیشت شان وابسته به یک دیگر بود… بنیاد گرایان اسرائیلی که قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی اسرائیل را در انحصار خود دارند  آشکارا نشان داده اند خواهان کلیت سرزمین فلسطین اند و تحمل مردم  فلسطین در سر زمین آبا اجدادی شان را ندارند. از این رو دائما ترس و نا امنی و کینه توزی را دامن می زنند.  به هر بهانه ای خانه فلسطینیان را بر سرشان آوار می کنند و به بهانه خونخواهی یک نفر اسرائیلی صد ها نفر فلسطینی را می کشند. زندانی،  حبس و شکنجه می کنند. بنیاد گرایان اسرائیلی عاشق جنگ و کشتار این بار نیز به بهانه خونخواهی  به کشتار مردم بی گناه غزه پرداخته و هزاران نفر را زیر بمباران قرار داده و از رسیدن تجهیزات پزشکی و دارو و غذا به مجروحان و بیماران جلوگیری می کند. گویی از دیدن  صحنه های دلخراش جان دادن کودکان و جوانان پیش چشم مادران شان لذت می برد؟

مادران صلح ایران  خود را همبسته و شریک رنج و سوگ مادران عزیز از دست داده و خانواده های قربانیان جنگ نابرابر و غیرعادلانه اسرائیل علیه ملت سر افراز و ستم کشیده فلسطین می دانند. مادران صلح ایران جنگ دولت بنیاد گرای اسرائیل علیه فلسطین و بمباران مردم بی گناه غزه را محکوم می کند و خواهان توقف فوری حملات ظالمانه علیه مردم  می باشد.

مادران صلح ایران از تمامی  مادران صلح دوست جهان  می خواهند به یاری و حمایت مادران زنانی که عزیزان شان  قربانی جنگ افروزی و کین توزی بینیادگرایان اسرائیلی شده اند برخیزند و با تشکیل اجتماعات اعتراضی، افکار عمومی جهان را علیه جنگ و جنگ طلبان کینه توز در فلسطین بر آشوبند و بر انگیزند.

مادران صلح ایران از دبیرکل سازمان ملل آقای بانکی مون مصرا  می خواهند با مداخله سریع؛ دست اسرائیل را از نسل کشی فلسطینیان کوتاه کند… از شورای امنیت سازمان ملل که دغدغه برقراری صلح و امنیت جهانی را دارد مصرانه می خواهیم با صدور قطعنامه  های تنبیهی دولت اسرائیل را وادار به رسمیت شناختن مرزهای توافق شده و رعایت  حقوق  و قوانین سیاسی مربوط به ملت فلسطین نماید. مادران صلح ایران هم چنین از کمیساریای عالی حقوق بشر می خواهند  با محکوم کردن اسرائیل در خصوص جلوگیری از ارسال دارو و غذا به مجروحان و قربانیان جنگ ناعادلانه؛ با تشکیل کاروانهای صلح به ارسال دارو و غذا و تجهیزات پزشکی به خانواده های محاصره شده در میدان جنگ و نوار غزه بپردازد. باشد تا صلح همچون همیشه مرحمی بر قلب های مجروح از ستم و بیداد گردد.

مادران صلح ایران

۲۵/۴/۱۳۹۳

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تازه های سایت